dijous, 27 de juny del 2013

ARTICLE DEL MES DE JUNY AL 'SOMGARRIGUES': "EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT: GENT GRAN AL CGG"


El compromís amb la societat: gent gran voluntària al CGG

 

Entenem per voluntariat el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. El servei que realitzen aquests voluntaris  és de tipus cívic o social com a compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona, segons l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL).

Més enllà de les definicions legals i des d'un punt de vista més centrat en valors, la persona voluntària pot dur a terme el seu servei a la societat de manera molt diversa. Hi ha qui opta per una acció de tipus social i disposa el seu temps per ajudar a persones grans que viuen soles o persones que pateixen alguna mancança, alguns col·laboren a regenerar el medi ambient, altres promouen formes de participació sociocultural… Són accions molt diverses i segur que qualsevol persona pot trobar la que s'adeqüi més a les seves possibilitats, perquè, en definitiva, una acció de voluntariat pretén promoure el paper actiu de les persones grans i motivar-les a la participació social, donar valor a la capacitat i a l’experiència de les persones grans com a agents actius de la societat, potenciar el desenvolupament de projectes i iniciatives de voluntariat davant les necessitats de l’entorn social d’aquest col·lectiu, compartir projectes que permetin la seua projecció social, contribuir a la formació continuada i permanent dels voluntaris i associacions de persones grans.

Al Casal de Gent Gran de les Garrigues (CGG) s’hi desenvolupen diferents projectes de voluntariat. Un d’ells posa en relació grans i petits amb un interès en comú: la informàtica. L’acció de voluntariat consisteix en un intercanvi d’experiències i coneixements entre grans i petits, amb un seguit d’activitats enfocades a la proposta que la gent gran transmeti als nens i nenes els jocs antics i tradicionals.

Un cop per setmana el grup de voluntaris es reuneix al centre de les Borges per a treballar conjuntament amb l’assessorament d’una formadora. En aquestes sessions de treball els assistents van definint aquells jocs als quals jugaven de petits, n’elaboren una fitxa explicativa en què s’exposa el funcionament del joc, les normes, el material requerit, etc. Setmana rere setmana els voluntaris/es van recollint tot el material que després faran servir per a explicar als més petits com es juga a cadascun dels jocs, la majoria d’ells totalment en desús i desconeguts pels nens i nenes. Conscients de la importància del joc com a element clau en l’aprenentatge, els més grans assumeixen el paper d’educadors de valors, normes i actituds, amb la qual cosa el benefici de l’activitat de voluntariat és doble: per una banda, la gent gran veu reforçada la seua autoestima duent a terme una activitat de participació social activa i per l’altra, els més petits veuen estimulada la seua imaginació. Tanmateix una de les lliçons més valuoses que els nens poden aprendre del joc és que una derrota no és la fi del món. Al ser derrotats en jocs que poden repetir i arribar a guanyar, els nens comprenen que, malgrat els revessos temporals en la vida, encara poden tenir èxit, inclús en una situació exactament igual a aquella en la qual han experimentat la derrota. Qui millor doncs per a contribuir a aquesta experiència que la gent gran, pous de saviesa i d’experiència?

 

Lis Solé
Secretària del CEG

 

I LES CAMPANES VAN REPICAR A PUIGGRÒS!


Diversos membres del Centre d'Estudis de les Garrigues, com Pere Giner o Joan Bellmunt, van tenir un paper destacat en els actes que van tenir lloc aquest passat dissabte a Puiggròs.

VI TROBADA DE CENTRES D'ESTUDIS DE LES COMARQUES DE LLEIDA AL PONT DE SUERT


Us recordem que el Centre d'Estudis de les Garrigues té oberta una investigació sobre els hospitals de la comarca en què encara podeu participar.

dimecres, 19 de juny del 2013

PRIMER NÚMERO DE 'SUMMA', REVISTA DE CULTURES MEDIEVALS

 
Ens plau comunicar-vos que ahir va veure la llum el primer número de la revista SVMMA. La trobareu a la següent adreça: http://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA . Us convido que entreu a la revista. Cal enregistrar-se per poder ser lector o autor.
Aprofitem per demanar-vos que ens ajudeu a fer difusió a través de tots els contactes, que pugueu així com pels mitjans que ens ofereix la xarxa (Facebook Twitter, blogs, mail...).

dilluns, 17 de juny del 2013

REPERCUSSIÓ DEL PREMI DE JOVES INVESTIGADORS A LA XARXA

http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vac/Activitats-externes/Convocatories.html

http://www.radiolesborges.cat/informacio/noticies/147/oberta-la-convocatoria-del-6e-premi-joves-investigadorses-de-les-garrigues

CURSOS DE LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE LA UDL
VI PREMI DE JOVES INVESTIGADORES I INVESTIGADORS LES GARRIGUES

VI Premi joves investigadores i investigadors. Les
Garrigues
 


 
Amb els objectius de fomentar la investigació entre els i les joves, donar suport i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat científica, i al mateix temps, fer veure la investigació com una opció més de sortida al món laboral, el Centre d’Estudis de les Garrigues i el Consell Comarcal de les Garrigues amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut,
convoquen el VI Premi joves investigadors/es de Les Garrigues

1.- Participants
 
 
 
Hi podran participar tots els joves d’edats compreses entre 16 i 30 anys, sempre que el tema estudiat sigui d’àmbit garriguenc.

2.- Premis


Es concediran tres premis: un primer premi per valor de 400 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 100 euros.

3.- Condicions dels treballs


El premi està obert a treballs inèdits d’investigació i de recerca, que estudiïn aspectes vinculats al món de la llengua, la literatura, la història, l’art, l’arqueologia, l’etnologia, l’antropologia, la botànica, l’economia o qualsevol altre àmbit relacionat amb la comarca de les Garrigues o qualsevol dels seus municipis.
Els treballs s’han de presentar en llengua catalana i mitjançant suport informàtic, en fulls DIN-A4, per una cara, amb espai 1,5 i amb dos centímetres de marge als quatre costats. Cal presentar el treball original imprès, juntament amb el contingut del text en un CD amb el processador de textos Word 2008 o inferior amb la lletra Times New Roman 12. El text ha d’estar justificat però sense sagnat a l’inici de paràgraf.

4.- Presentació i terminis


Els treballs no podran presentar-se signats, ni amb cap identificatiu que en delati la procedència. S’hauran d’entregar degudament tancats en un sobre dins del qual n’hi haurà un altre amb les dades personals de l’autor (nom, cognoms, adreça, població, edat, telèfon, correu electrònic i fotocòpia del DNI).
Els treballs s’hauran de presentar al registre del Consell Comarcal de les Garrigues situat a l’Avinguda Francesc Macià, 54 de les Borges Blanques (C.P. 24500), seu del Centre d’Estudis de les Garrigues (CEG), fent referència al VI Premi de Joves Investigadors i investigadores. El termini de presentació de treballs finalitzarà el divendres 19 de juliol de
2013.

5.- Jurat i veredicte


El jurat qualificador farà públic el seu veredicte durant la segona quinzena d’octubre. Aquest veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert algun dels premis.

 
 
 
El jurat estarà integrat per:
- Dos membre designats pel Centre d’Estudis de les Garrigues.
- Dos membres designats pel Consell Comarcal (Joventut i Cultura).
- Un membre designat pel Servei Educatiu de les Garrigues (SE).

- Un membre designat per la Generalitat de Catalunya a través de la Coordinació


Territorial de Joventut a Lleida.
El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic, que serà oportunament anunciat.
Els premiats cediran amb exclusiva, al Centre d’Estudis de les Garrigues, els drets de publicació o coedició dels treballs en català i en suport físic o electrònic, sempre que el Centre d’Estudis de les Garrigues formalitzi el contracte d’edició o publiqui els treballs en el termini màxim de dos anys a comptar de la data de lliurament del treball. En tot cas, en qualsevol edició total o parcial dels treballs o de les obres en les quals s’incloguin, s’ha de fer constar que ha obtingut el Premi joves investigadors de les Garrigues. Passats els dos anys, els treballs es guardaran a l’arxiu del Centre d’Estudis i podran ser consultats per qualsevol estudiós sobre el tema, citant o referenciant la seva autoria.
Les obres guanyadores podran exposar-se públicament a la IX Trobada d’estudiosos de la comarca i el Centre d’Estudis de les Garrigues tindrà el dret de publicar-les. Les obres no guanyadores es podran recollir a la seu del CEG de l’1 al 30 de desembre de 2013.

6.- Altres consideracions


La participació en aquest premi suposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes bases, de manera que es podran excloure els treballs que no compleixin les condicions establertes.

Les bases podran ser consultades, també, a la pàgina web del CEG, www.cegarrigues.cat i a www.oficinajove.cat/garrigues


Entitats organitzadores

-Centre d’Estudis de les Garrigues (CEG)
-Consell Comarcal de les Garrigues
. Conselleria de Cultura
. Conselleria de Joventut
- Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya
. Coordinació territorial de joventut de Lleida
* Per a més informació poseu-vos en contacte amb el Consell Comarcal de les Garrigues,
973142658 (preguntar per Isidre Piñol) o amb l’Oficina Jove de les Garrigues, 973143447

( preguntant per Marta Peiró) i per electrònic a cultura@garrigues.cat,
ce.es.garrigues@hotmail.com, garrigues@oficina.cat
dimecres, 12 de juny del 2013

JORNADA SOBRE EL 1714 A LES GARRIGUES: PRESENTACIÓ DE TREBALLS REALITZATS SOBRE EL SEGLE XVIII

Vicenç Aguado
 
 
Josep M. Vallès
 
Josep Pla
 
Josep M. Pasqual
 
Ramon Miró
 
Jordi Satorra
 
 
Santi Arbós

Miquel Germà


 

ELS PONENTS DE LA JORNADA DEL 1714: JOSEP M. TEIXIDOR, JOSEP M. GRAU I JOAN FARRÉ


JORNADA SOBRE L'IMPACTE DEL 1714 A LA COMARCA DE LES GARRIGUES

Aquest dissabte passat va tenir lloc al castell de la Floresta la jornada que el nostre centre d'estudis va dedicar a l'impacte que va tenir els fets que culminen amb la derrota catalana de 1714 per a la comarca de les Garrigues. Van inaugurar la sessió Jaume Setó, alcalde de la Floresta, Juli Muro, president del Consell Comarcal i Josep Rubió, president del CEG.