dimarts, 31 de gener del 2012

SESSIÓ AL PALAU D'ANGLESOLA DE LES JORNADES DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Taula rodona

Jordi Oliva

Josep Calvet

Queralt Solé

La primera sessió de  les Jornades de la Memòria Històrica, que va tenir lloc aquest dissabte passat al Palau d'Anglesola, estigueren marcades per les 3 ponències principals ofertes pel doctor Josep Calvet, tècnic del Memorial Democràtic que explicà la tasca duta a terme per aquesta entitat des del 2008, fent incidència en el Pla Pilot iniciat a les comarques de Lleida i dirigit per la UdL. Féu esment de les àrees que subvencionava l'entitat (per una banda, projectes d'estudi, jornades, congressos; per una altra, tot el tema de la recuperació de les fosses comunes; la recuperació del Patrimoni i la creació de xarxes d'espai de la memòria). Féu esment especialment dels treballs fets al Pla d'Urgell en aquest sentit.

Jordi Oliva, llicenciat en Història Contemporània, coordinador del projecte "Cost Humà de la Guerra Civil" iniciat el 1984 pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya, desglossà l'explicació d'aquest des del seu inici, de què es tracta i quins són els seus resultats fins ara. Seguidament féu un desglossament del cost humà a la comarca del Pla d'Urgell.

La Doctora Queralt Solé féu una explicació de la diferent tipologia de fosses comunes que ens podem trobar. Explicà de forma clara el protocol que s'ha de seguir per tal de recuperar una fossa comuna i feu referència al mapa d'aquestes fosses a Catalunya.

Seguidament s'explicaren diferents experiències dutes a terme al Pla d'Urgell per a la recuperació de la Memòria Històrica, per acabar amb una taula de debat que posà en evidència la polèmica actual sobre si la societat actual demanda o no de recuperar la memòria o si cal dedicar esforços a altres temes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada